Ballhaus' aktiviteter relaterer direkte til musik, men vores meget forskellige projekter handler ikke om musik alene. Kernen i musikken, den musikalske ide, kan meget vel repræsentere sig selv, men når kunsten står overfor et publikum, er der mere på spil. Først og fremmest et samspil mellem publikum og de udøvende kunstnere, det fænomen som musiksociologen Christoffer Small kaldte for musicking. Desuden er stort set alle koncerter iscenesat, på et eller andet plan; de udspilles fra en scene - etableret som en sådan eller ej -, og er rettet mod et publikum.

I Danmark har teaterverdenen til en vis grad sat sig på begrebet scenekunst, og mange musikere føler måske også at musikken kompromitteres, hvis den ikke får lov til at stå alene. Men mange af de mest spændende kunstneriske udtryk i tiden er tværæstetiske, og indeholder udtryk og former fra flere forskellige kunstgrene. Tværkunstneriske møder og projekter fremmer kreativitet og indsigt hos de samarbejdende kunstnere og bidrager til større og mere diverse publikumsgrupper. Til en mere omfattende og interessant musicking!

I Ballhaus interesserer vi os for alle de extra-musikalske ting der interagerer med, og iscenesætter musikken. Vi betragter derfor Ballhaus' aktiviteter, inklusive koncerter, som scenekunst.